ของเล่นเสริมทักษะ ของเล่นที่ทำจากพลาสติก ที่เล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงเด็กโต

ของเล่นเสริมทักษะ

ของเล่นเสริมทักษะ แนะนำของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กแต่ละวัย เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านความคิด ที่เหมาะสมกับวัย

ของเล่นเสริมทักษะ สำหรับของเล่นเด็กนั้น มีหลากหลายประเภทให้เล่น คือ ของเล่นไม้ ของเล่นพลาสติก เป็นต้น โดยของเล่นแต่ละแบบ ก็จะมีสิ่งที่ดี ที่มีความแตกต่างกันไป ซึ่งในบทความนี้ จะพูดถึงของเล่น ที่ทำจากพลาสติก ที่เล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็ก จนถึงเด็กโต และของเล่นเด็ก ที่ทำจากพลาสติกนั้น มีหลากหลายกว่าของเล่น ที่ได้ทำจากไม้

และนอกจากนี้ ของเล่นพลาสติกนั้น เป็นของเล่น ที่มีน้ำหนักเบา เด็กเล็ก ๆ ที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง ก็จะสามารถเล่นได้ มีของเล่นให้เลือกหลากหลาย และมีของเล่นใหม่ ๆ ที่ผลิตขึ้นมามากมาย ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ ที่มีความแปลกใหม่ และมีความน่าเล่นมากกว่าเดิม แต่การที่เด็ก จะเล่นของเล่น ที่ทำจากพลาสติก สำหรับผู้ปกครอง จะต้องเลือกของเล่นดี ๆ ที่อาจจะมีราคาสูงเล็กน้อย เพราะของเล่นในบางชนิด สำหรับเด็กบางวัย อาจจะมีการอม หรือการเลียเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีสารเคมี ที่เกินกฎหมายกำหนด

ดังนั้น การเล่นของเล่น ที่ช่วยเสริมทักษะนั้น เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด ก็คงต้องเลือกของเล่น ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก สำหรับแต่ละวัย แต่ละช่วงอายุ เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และด้านความคิด จะได้โตมาอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 

ของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก ที่อายุต่ำกว่า 1 ปี

ของเล่นเสริมทักษะ

สำหรับเด็ก ๆ ที่มีอายุน้อย ที่ต่ำกว่า 1 ปีนั้น หรือช่วงอายุ 0-12 เดือน เป็นช่วงที่เด็กนั้น ยังไม่สามารถทำอะไรได้เลย กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ก็ยังไม่แข็งแรง และดวงตาสำหรับมองเห็นนั้น ก็ยังคงมองเห็นไม่ชัด ซึ่งการเลือกของเล่น สำหรับเด็กวัยนี้ จึงถือว่าเป็นเรื่อง ที่มีความละเอียดอ่อนมาก ๆ เช่น

– เด็กแรกเกิด – 6 เดือน โดยของเล่น ที่เหมาะกับเด็กวัยนี้ เป็นของเล่นที่จะต้องมีเสียง ที่ดึงดูดความสนใจ และจะต้องมีสีสัน ที่มีความคมชัด และมีความสดใส เพื่อให้เด็กสนใจ เช่น ตุ๊กตาของเล่นไขลาน ของเล่นที่สามารถกัดได้ (เพราะเป็นช่วงที่คันเหงือก) ของเล่นที่มีเพลงเพราะ ๆ หรือภาพที่มีสีสันสดใส เป็นต้น

– ของเล่นเด็ก 7-12 เดือน สำหรับเด็กในช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่พยายามขยับตัว ซึ่งมักจะพยายามพลิกตัวบ่อยครั้ง เพราะกล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรง ดังนั้น ของเล่นในช่วงนี้ ที่เหมาะสมในการเล่น เช่น ลูกบอล หรือของเล่นที่มีเสียง เป็นต้น

ของเล่นเด็กที่เหมาะกับเด็ก ที่มีช่วงอายุที่ 1-2 ปี

โดยเด็กในช่วงนี้ จะเป็นช่วงพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญมากมาย โดยเป็นช่วงที่เด็กจะพยายามเดิน พยายามพูดเป็นอย่างมาก มีความสนใจในของเล่น ที่มีการตอบสนองกลับมา เช่น 

ของเล่นเสริมทักษะ1 ขวบ สำหรับเด็กเท่าอายุเท่านี้ ของเล่นที่เหมาะสม เช่น ปากกาสำหรับขีดเขียน (เป็นปากกาที่จะต้องปลอดสารเคมี เพราะจะปลอดภัยต่อเด็ก) ของเล่นที่มีการเคลื่อนที่ (รถไฟราง) เป็นต้น

ของเล่นเสริมทักษะ2 ขวบ สำหรับเด็กวัยนี้ เป็นช่วงที่พยายามพูดอย่างมาก เริ่มที่จะซุกซน ดังนั้น ของเล่นที่เหมาะสม คือ หนังสือภาพการ์ตูน (พร้อมกับมีเสียง เพื่อที่เด็กจะได้ฝึกพูดตาม) ปุ่มกดซิลิโคน ของเล่นที่คัดแยกรูปร่าง เป็นต้น

ของเล่นเด็กที่เสริมทักษะ ที่เหมาะสำหรับเด็ก ที่อยู่ในช่วงอายุ 3-6 ปี

ของเล่นเสริมทักษะ 2 ขวบ

สำหรับเด็กในวัยนี้ เป็นวัยที่กำลังเริ่มเรียน และอยู่ในช่วงอนุบาล เป็นช่วงที่เหมาะอย่างมาก สำหรับการเรียนรู้ เป็นวัยที่เริ่มตั้งคำถาม เริ่มสนใจสิ่งต่าง ๆ มากมาย เป็นวัยที่ชอบเล่นกับเพื่อน ๆ โดยควรให้เด็ก ๆ ได้ไปเจอเพื่อน ๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกัน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ที่จะแบ่งปัน ที่จะเคารพกันและกัน เพื่อให้รู้จักปรับตัว เพื่อให้อยู่กับส่วนรวมแบบพื้นฐาน เหมาะอย่างมากสำหรับของเล่น ที่เสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลดีต่อเด็ก 

– ของเล่นเสริมทักษะ3 – ของเล่นเสริมทักษะ4 ขวบ เป็นวัยที่สนใจสิ่งต่าง ๆ มากมาย สำหรับของเล่นเด็ก ที่เหมาะสมสำหรับวัยนี้ เช่น อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับเล่นบทบาทสมมติ (เช่น รถเข็นตุ๊กตา ครัวของเล่น) ของเล่นที่ประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ เป็นต้น

– ของเล่นเสริมทักษะ5 – ของเล่นเสริมทักษะ6 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กหลาย ๆ คนได้เข้าอนุบาล ดังนั้น ของเล่นเสริมพัฒนาการ อนุบาล ควรจะเป็นของเล่นเหล่านี้ เช่น รถจักรยาน 2 ล้อ, ตุ๊กตาบาร์บี้, อุปกรณ์กีฬาบางประเภท, ดินสอสี เป็นต้น

ของเล่นเด็กที่เสริมทักษะ ที่เหมาะสำหรับเด็ก ที่อยู่ในช่วงอายุ 7-10 ปี

ของเล่นเสริมทักษะ 4 ขวบ

สำหรับเด็กวัยนี้ เป็นช่วงที่เริ่มเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง กีฬาต่าง ๆ มากมาย ควรเล่นของเล่น ที่ให้ทักษะใหม่ เป็นประสบการณ์ให้แก่เขา และเป็นวัยที่ เหมาะกับของเล่น ที่มีกฎกติกาที่ชัดเจน เพื่อให้รู้จักการเคารพกฎ และเคารพผู้อื่น

– ของเล่นเสริมทักษะ7-8 ขวบ ของเล่นที่เหมาะสม สำหรับเด็กที่อยู่ในวัยนี้ ควรเป็นของเล่น ที่เสริมทักษะต่าง ๆ และเป็น ของเล่นฝึกสมาธิ เช่น จิ๊กซอว์ เกมคอมพิวเตอร์ (เต็มไปด้วยทักษะการเรียนรู้มากมาย เช่น ความสามัคคี ทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา ที่เป็นภาษาต่างประเทศ) อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง เป็นต้น

– ของเล่นเสริมทักษะ9 –ของเล่นเสริมทักษะ 10 ขวบ สำหรับในวัยนี้ เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่โลก ที่มีความแปลกใหม่มากกว่าเดิม เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้ สิ่งเรียนรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย และเป็นอายุ ที่เหมาะอย่างมาก สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ ในสิ่งที่เด็กสนใจ และสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นวัยที่เหมาะอย่างมาก สำหรับจะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นสิ่งที่สนใจ

โดยของเล่นที่เหมาะสม สำหรับเด็กในวัยนี้ เช่น อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง เกมคอมพิวเตอร์ ศิลปะ ของเล่นวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน (เพื่อให้ได้คิด) เป็นต้น

เขียนบทความโดย :  MP ของเล่นเด็ก แนะนำของเล่นเด็กเล็ก สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ @UFA-X10

Recommended Articles