วิธีเลือกของเล่นให้ลูก ที่ถูกต้อง !! เล่นได้ทั้งวัน โดยไม่เกิดผลเสีย

วิธีเลือกของเล่นให้ลูก

วิธีเลือกของเล่นให้ลูก ที่เหมาะสม ต้องเลือกสิ่งที่เสริมพัฒนาการ เพราะวัยเด็กนั้นสำคัญมาก

วิธีเลือกของเล่นให้ลูก คุณพ่อคุณแม่คะ เด็กกับการเล่นนั้น เป็นของคู่กันนะคะ ของเล่นเสริมทักษะ ที่เขาจะเล่น โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เล่นได้ทั้งวัน จนคุณพ่อคุณแม่บางบ้าน มีความกังวลว่าลูกของเรานั้น จะเล่นมากเกินไป

ซึ่งผู้มีบทบาท และผู้รู้เกี่ยวกับเด็กเล็กหลายแห่ง อธิบายว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย การเล่นเป็นส่วนสำคัญ ของชีวิตเด็กนะคะ ถ้าเปรียบให้เห็นชัดก็คือ เหมือนกับการทำงาน ของผู้ใหญ่ที่ทำงาน อย่างน้อย 8 ชม./วัน

นั่นแหละค่ะ ถ้าเราจัดการการเล่นให้ลูกรักของเรา อย่างถูกวิธีนะคะ จะทำให้เขาได้พัฒนา และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

คำแนะนำสำหรับการเลือกของเล่นให้ลูก

การเลือกของเล่นให้ลูก

1.ร้านอ่านหนังสือนิทาน นิทานช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่าง ๆ จินตนาการเรียนรู้ภาษา ฝึกการมองภาพสัญลักษณ์ และรู้จักสิ่งต่าง ๆ แล้วยังทำให้เกิดสมาธิด้วยนะคะ นิทานสำหรับเด็กต้องเข้าใจง่ายถูกต้องตามหลักภาษา มีภาพประกอบ เพื่อที่จะได้สื่อสารกับเด็กได้ง่าย ๆ ค่ะ 

2.ดนตรี มีงานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า การเลี้ยงลูก ด้วยการทำกิจกรรมทางดนตรี อย่างร้องเพลง หรือเล่นดนตรีตั้งแต่ยังเล็ก มีส่วนช่วยพัฒนาการ และทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ ของเด็กได้มากค่ะ 

3.เล่นต่อบล็อก การเล่นต่อบล็อกนี้นะคะ ช่วยพัฒนาการหลากหลายด้านค่ะ ไม่ว่าจะด้านสมอง สายตากล้ามเนื้อนิ้วมือ กล้ามเนื้อมือ จะส่งผลทำให้ใช้มือได้ดี ไม่ว่าจะจับช้อนส้อม ถือว่าการจับดินสอ การต่อบล็อกนี้ จะเป็นของเล่นที่ดีให้กับน้อง ๆ ได้ค่ะ

Recommended Articles